MỚI ĐĂNG TẢI

Kinh Đức Mẹ Maria Núi Cúi, Thống Nhất, Đồng Nai.

Kinh Đức Mẹ Núi Cúi

Kinh Đức Mẹ Núi Cúi Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Núi Cúi, chúng con ca tụng Chúa đã ban cho Mẹ ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội,...
Kinh dâng gia đình đầu năm mới.

Kinh dâng Gia đình đầu năm mới

Kinh dâng Gia đình đầu năm mới Lạy Cha rất nhân từ, Trong những ngày đầu xuân, gia đình chúng con đến đây sấp mình trước tôn...
Kinh ông Thánh Gioan tông đồ tác giả sách Phúc Âm, người môn đệ được Chúa yêu mến. Prayer to Saint John the Apostle and Evangelist, the Beloved Disciple.

Kinh ông Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Phúc Âm

Kinh ông Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả Phúc Âm Lạy ông thánh Gioan tông đồ, xưa đã dựa đầu vào lòng Đức Chúa Giêsu...
Kinh ông Thánh Gioan Don Bosco. Prayer to Saint John Don Bosco.

Kinh ông Thánh Gioan Don Bosco

Kinh ông Thánh Gioan Don Bosco Lạy Thiên Chúa của Lòng thương xót, Chúa đã gọi Thánh Gioan Don Bosco là cha và là thầy...
Kinh ông Thánh Tôma tông đồ. Prayer to Saint Thomas the Apostle.

Kinh ông Thánh Tôma Tông Đồ

Kinh ông Thánh Tôma Tông Đồ Chúng con lạy ơn ông thánh Tôma, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Tôma bởi...
Kinh ông Thánh Isiđôrô. Prayer to Saint Isidore of Seville.

Kinh ông Thánh Isiđôrô

Kinh ông Thánh Isiđôrô Chúng con lạy ơn ông Thánh Isiđôrô là sự sáng Hội Thánh, là Thầy dạy dỗ những sự thật, mà có...
Kinh ông Thánh Inhaxio (Thánh Inaxu) - Tổ phụ dòng Tên. Prayer of Saint Inhaxio of Loyola.

Kinh ông Thánh Inhaxio

Ông Thánh Inhaxio (Thánh Inaxu) - Tổ phụ Dòng Tên Kinh ông Thánh Inhaxio (1) Lạy ơn ông thánh Inhaxio xưa đã đánh giặc vì Đạo...
Kinh ông Thánh Gioan Thiên Chúa. Prayers to Saint John of God.

Kinh ông Thánh Gioan Thiên Chúa

Kinh ông Thánh Gioan Thiên Chúa Ôi! Thánh Gioan vinh hiển là mẫu mực về đức ái nhân nồng nhiệt. Xin cho chúng con cũng...
Kinh ông Thánh Gregorio Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ hội thánh. Prayers to Saint Pope Gregory the Great.

Kinh ông Thánh Grêgoriô

Kinh ông Thánh Grêgoriô (Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả) Chúng con lạy ơn ông thánh Grêgoriô xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc...
Kinh ông Thánh Camillo Lellis. Prayers to Saint Camillus de Lellis.

Kinh ông Thánh Camillô

Kinh ông Thánh Camillô Chúng con lạy ơn ông Thánh Camillô, xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên...