MỚI ĐĂNG TẢI

Kinh ông Thánh Inhaxio (Thánh Inaxu) - Tổ phụ dòng Tên. Prayer of Saint Inhaxio of Loyola.

Kinh ông Thánh Inhaxio

Ông Thánh Inhaxio (Thánh Inaxu) - Tổ phụ Dòng Tên Kinh ông Thánh Inhaxio (1) Lạy ơn ông thánh Inhaxio xưa đã đánh giặc vì Đạo...
Kinh ông Thánh Gioan Thiên Chúa. Prayers to Saint John of God.

Kinh ông Thánh Gioan Thiên Chúa

Kinh ông Thánh Gioan Thiên Chúa Ôi! Thánh Gioan vinh hiển là mẫu mực về đức ái nhân nồng nhiệt. Xin cho chúng con cũng...
Kinh ông Thánh Gregorio Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ hội thánh. Prayers to Saint Pope Gregory the Great.

Kinh ông Thánh Grêgoriô

Kinh ông Thánh Grêgoriô (Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả) Chúng con lạy ơn ông thánh Grêgoriô xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc...
Kinh ông Thánh Camillo Lellis. Prayers to Saint Camillus de Lellis.

Kinh ông Thánh Camillô

Kinh ông Thánh Camillô Chúng con lạy ơn ông Thánh Camillô, xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên...
Kinh cầu ông Thánh Anrê. Prayers to Saint Andrew (Saint Andres).

Kinh ông Thánh Anrê

Kinh ông Thánh Anrê Chúng con lạy ơn ông Thánh Anrê là Tông đồ cả Đức Chúa Giêsu, xưa khi đến nơi Thánh Giá đã...
Kinh cầu ông Thánh Rôcô. Prayer to Saint Roch (Saint Rocco).

Kinh ông Thánh Rôcô

Kinh cầu ông Thánh Rôcô (1) Lạy Thánh Rôcô vinh hiển, Chúng con nài xin Người cứu chúng con khỏi đòn roi trách phạt của...
Sách giáo lý hôn nhân công giáo, giáo phận Xuân Lộc.

Giáo lý Hôn nhân – GP Xuân Lộc

GIÁO LÝ HÔN NHÂN – Giáo Phận XUÂN LỘC Nội dung các bài học giáo lý Hôn nhân Công giáo, trích theo sách “Giáo Lý Hôn Nhân”, tổng...
Giáo lý hôn nhân công giáo, phụ trương 2: Nghi thức gia tiên.

Phụ trương 2: NGHI THỨC GIA TIÊN

Phụ trương 2: NGHI THỨC GIA TIÊN Nghi thức Hôn phối tại nhà thờ luôn được các đôi bạn Công giáo đặt lên hàng đầu với...
Kinh xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo, (Veni Creator Spiritus)

Kinh xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo (Veni Creator...

Kinh xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo, Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời Xuống cõi...
Giáo lý hôn nhân công giáo, bài 11: Gia đình và Xã hội.

Bài 11: Gia đình và Xã hội

GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI LỜI HƯỚNG DẪN. “Bởi vì Thiên Chúa đã đặt gia đình làm nguồn gốc và nền tảng cho xã hội loài...