MỚI ĐĂNG TẢI

Lời nguyện để giải quyết những lo lắng.

Lời nguyện để giải quyết những lo lắng

Lời nguyện để giải quyết những lo lắng Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng của con trong sứ...
Giáo lý dự tòng Công giáo. Bài 15: Sống hiếu thảo.

Bài 15: Sống hiếu thảo

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843688-44100-2-5c5559a1d4902.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Giáo lý dự tòng Công giáo. Bài 14: Tin - Cậy - Mến - Thờ phượng.

Bài 14: Tin – Cậy – Mến – Thờ phượng

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843711-44100-2-29ae68cca5718.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Giáo lý dự tòng Công giáo. Bài 13: Tôn thờ Thiên Chúa.

Bài 13: Tôn thờ Thiên Chúa

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843691-44100-2-b34406ab1e899.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Cách chữa cháy kỳ diệu. Nguồn ảnh: 1905 New York City Fire Department by Historic Image.

Cách chữa cháy kỳ diệu

Một người dân thuộc một bộ lạc miền núi, cả đời chưa hề thấy ánh sáng văn minh. Ngày kia ông ta được đưa...
Giáo lý dự tòng Công giáo. Bài 12: Chúa Giêsu dạy ta về Chúa Ba Ngôi.

Bài 12: Chúa Giêsu dạy ta về Chúa Ba Ngôi

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843693-44100-2-02dca52eac03b.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Kinh cầu nguyện của người Mẹ Công giáo. A Catholic Mother's prayers.

Kinh của người Mẹ

Kinh cầu nguyện của người Mẹ Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới thấu hiểu được hết tấm lòng người Mẹ. Xin Chúa che chở cho...
Kinh của Người cha cầu nguyện cho gia đình và vợ con mình.

Kinh của người Cha

Kinh cầu nguyện của người Cha Lạy Chúa, Chúa cũng là người Cha như con. Chúa biết rằng, người Cha nào cũng muốn cho con cái...
Giáo lý dự tòng Công giáo. Bài 11: Chúa Giêsu rao giảng nước Thiên Chúa.

Bài 11: Chúa Giêsu rao giảng Nước Thiên Chúa

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843681-44100-2-deb960719de0e.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Giáo lý dự tòng Công giáo. Bài 10: Chúa Giêsu sống ẩn dật.

Bài 10: Chúa Giêsu sống ẩn dật

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843676-44100-2-3f3955f78d733.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...