Kinh dâng Gia đình đầu năm mới

0
101
Kinh dâng gia đình đầu năm mới.

Kinh dâng Gia đình đầu năm mới

Lạy Cha rất nhân từ,
Trong những ngày đầu xuân,
gia đình chúng con đến đây sấp mình trước tôn nhan Cha.
Cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một năm qua
với biết bao hồng ân kỳ diệu, và với tình thương săn sóc vỗ về.
Tạ ơn Cha đã không bao giờ bỏ rơi chúng con,
và cho chúng con biết đứng lên sau những lần vấp ngã,
Chúng con xin Cha ban ơn bình an trong năm mới,
Xin Cha nhớ đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên chúng con,
ban niềm an vui cho những người còn sống
và hạnh phúc vĩnh cửu cho những ai đã qua đời.
Xin Cha thương chúc lành cho công ăn việc làm của chúng con mỗi ngày.
Chúng con nguyện trung tín với Lời của Cha,
và sẽ luôn thủy chung thương yêu nhau.
Chúng con nguyện chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khó.
Với tất cả tâm tình yêu mến cậy trông,
chúng con xin phó thác gia đình chúng con trong tay Cha.
Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI