Kinh Đức Mẹ Núi Cúi

0
72
Kinh Đức Mẹ Maria Núi Cúi, Thống Nhất, Đồng Nai.

Kinh Đức Mẹ Núi Cúi

Lạy Mẹ Maria,
Nữ Vương Núi Cúi, chúng con ca tụng Chúa đã ban cho Mẹ ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, và làm Mẹ của Con Chúa, Đấng Cứu Độ.

Nay chúng con lấy hết tình con thảo, nài xin Mẹ chuyển cầu cho thế giới ơn bình an, cho Hội Thánh nhiệt thành loan báo Tin Mừng, cho gia đình ơn trung tín, và những người khổ đau được ủi an.

Lạy Mẹ diễm phúc của Thiên Chúa, xin chuyển cầu cho chúng con ân sủng, lòng dũng cảm, sự hiền lành và khiêm nhường, để chúng con hãng say làm chứng đức tin, hân hoan thực thi đức ái, kiên vững trong niềm hy vọng, để được sống trong tình yêu cứu độ của Con Mẹ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

Imprimatur, 13/11/2022
Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI