Đọc kinh và lần chuỗi hạt Mân Côi – có video để đọc cùng

0
5365
Hướng dẫn lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi. How to pray the rosary.
Hướng dẫn lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi.

CÁCH LẦN TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI

Hướng dẫn lần chuỗi hạt Mân côi, đọc kinh Mân côi.
Hướng dẫn lần chuỗi hạt Mân côi, đọc kinh Mân côi.

Có 4 màu nhiệm để chiêm ngắm khi lần chuỗi là Năm sự: Vui – Thương – Mừng – Sáng. Theo đó:

Lần chuỗi Mân côi theo các màu nhiệm các ngày trong tuần như sau:
Thứ 2 Năm sự Vui
Thứ 3 Năm sự Thương
Thứ 4 Năm sự Mừng
Thứ 5 Năm sự Sáng
Thứ 6 Năm sự Thương
Thứ 7 Năm sự Vui
Chúa Nhật Năm sự Mừng ***  

***Xin lưu ý: có sự thay đổi khi lần chuỗi Mân côi vào các ngày Chúa Nhật của Mùa Chay và Mùa Giáng Sinh, cụ thể như sau:
***Các ngày Chúa Nhật mùa Giáng Sinh: Năm sự Vui.
***Các ngày Chúa Nhật mùa Chay: Năm sự Thương.

Về các màu nhiệm năm sự Vui/Thương/Mừng/Sáng, Anh-Chị-Em xin vui lòng xem từng mục chi tiết ở bên dưới đây. Có video kèm lời kinh để Anh/Chị/Em đọc theo ở bên dưới.


✠ Năm sự Vui 🔹

 1. Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 2. Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
 3. Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 4. Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

✠ Năm sự Thương 🔹

 1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 3. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 4. Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

✠ Năm sự Mừng 🔹

 1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 3. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 4. Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

✠ Năm sự Sáng 🔹

 1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng là con Thiên Chúa.
 2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin được noi gương Đức Mẹ cùng vững tin vào Chúa.
 3. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy tin lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích giao hòa.
 4. Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.
 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

CÁC KINH KHI LẦN CHUỖI TRÀNG HẠT MÂN CÔI:

Làm dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Fatima (còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima, lời nguyện Mân Côi)
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con cho khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy
Xướng: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Sau đó, làm Dấu Thánh Giá và hôn Thánh Giá với tâm hồn kính mến.


English // Bản tiếng Anh

PRAY THE ROSARY

How to pray the holy rosary?

The Holy Rosary

Start by making the sign of the Cross:
In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit.
Amen.

Then recite the Creed:
I believe in God, the Father almighty,
Creator of heaven and earth,
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord.
He was conceived by the Holy Spirit,
and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died and was buried.
He descended into hell.
On the third day He rose again.
He ascended into heaven,
and is seated at the right hand of God the Father Almighty.
He will come again to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and life everlasting.

Then say 1 “Our Father”, 3 “Hail Mary’s” for the virtues of Faith, Hope and Charity; and then 1 “Glory Be”:
Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come, Thy Will be done, On earth as it is in Heaven. Give us this day, our daily bread, And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

Hail Mary, Full of Grace, The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of death. Amen.

Glory Be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

The Joyful Mysteries (Monday and Saturday)
The Annunciation
The Visitation
The Nativity
The Presentation
The Finding of Jesus in the Temple

The Sorrowful Mysteries (Tuesday and Friday)
The Agony in the Garden
The Scourging at the Pillar
The Crowning with Thorns
The Carrying of the Cross
The Crucifixion

The Glorious Mysteries (Wednesday and Sunday)
The Resurrection
The Ascension
The Descent of the Holy Spirit
The Assumption of the Blessed Virgin Mary
The Coronation of the Blessed Virgin Mary

The Luminous Mysteries (Thursday)
The Baptism in the Jordan
The Wedding at Cana
Proclamation of the Kingdom
The Transfiguration
Institution of the Eucharist

The Rosary is divided into three parts, each having five mysteries. While meditating on the Mysteries, recite for each Mystery:
1 “Our Father”
10 “Hail Mary’s” and
1 “Glory Be”

After each Mystery the “Fatima Prayer” is said.
O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in most need of Thy mercy.

All together this makes up one decade.

After the completion of the five mysteries (five decades), the “Hail Holy Queen” is said:
Hail, holy Queen, mother of mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile show us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.

Pray for us, O Holy Mother of God.

That we may be made worthy of the promises of Christ.

In the Name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.


Where to pray the Rosary?
It’s recommended that you pray the Rosary in a calm, quiet place where there will not be interruptions. The nice thing about the Rosary is that you can basically pray it anywhere: walking alone, sitting on a park bench while contemplating nature, in the solitude of your room, with friends in a group, in your parish.


Cập nhật lần cuối/Last update: 13/03/2023
Video source: Father Fr. Matthew Cashmore


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI