Chúc Lành

0
398
Chúc lành. (Ảnh: Christ blessing the children by Studio of Artus Wolfaerts).
Chúc lành. (Ảnh: Christ blessing the children by Studio of Artus Wolfaerts).

Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng con. Xin Chúa che chở chúng con khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa chúng con đến nguồn sống muôn đời. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI