Bài 27: Ơn Chúa và Bí tích

0
193
Giáo lý dự tòng công giáo. Bài 30: Bí tích Thánh Thể.

Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị trên lớp.

ƠN CHÚA VÀ BÍ TÍCH

I. LỜI CHÚA

“Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra.” (Ga 19,34)

II. TRÌNH BÀY

Ơn Chúa là sự sống và sức mạnh Chúa ban để ta sống hạnh phúc đời này và đời sau. Ơn Chúa được ban cho chúng ta qua nhiều phương thế mà hiệu nghiệm nhất là các BÍ TÍCH.

1. Bí tích là gì?
Bí tích là những dấu chỉ bên ngoài Chúa Giêsu đã dùng để diễn tả và thông ban ơn bên trong cho loài người.

Dấu bên ngoài thường là thể chất, cử chỉ và lời đọc. Ơn ban bên trong thì khác nhau tùy theo từng Bí tích.

2. So sánh Bí tích với đời sống tự nhiên
Thánh Tôma tiến sĩ trình bày một cách nhìn dễ hiểu về Bí tích khi so sánh đời sống tự nhiên với đời sống siêu nhiên.

a. Để có sự sống tự nhiên, loài người cần được sinh ra bởi cha mẹ – để có sự sống siêu nhiên, loài người cần được sinh bởi nước và Thánh Thần.

b. Để duy trì và tăng trưởng sự sống, phần xác cần của ăn thức uống – phần hồn cần bánh Thánh Thể.

c. Để thêm tầm vóc và sức lực, phần xác cần luyện tập thân thể – phần hồn cần Bí tích Thêm sức (Chúa Thánh Thần).

d. Để chữa trị bệnh tật, phần xác cần thuốc thang – phần hồn cần Bí tích Giải tội và khi nguy tử, cần Bí tích Xức dầu bệnh nhân.

e. Để sống đời hôn nhân, về mặt xã hội cần cưới hỏi – về mặt tôn giáo cần Bí tích Hôn phối.

f. Để có người gánh vác việc chung, về mặt xã hội, cần tuyển chọn, bầu cử – về mặt tôn giáo cần Bí tích Truyền chức thánh.

3. Tại sao gọi các Bí tích là Bí tích đức tin?
Vì khi lãnh nhận các Bí tích, ta phải có lòng tin và nhờ Bí tích, đức tin của ta càng được thêm mạnh mẽ và vững chắc hơn.

4. Những Bí tích nào được lãnh một lần mà thôi?
Có ba Bí tích này: Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức thánh, vì ba Bí tích ấy in vào linh hồn một dấu thiêng liêng chẳng hề mất được.

III. BÀI HỌC

82. Ơn Chúa là gì?
Ơn Chúa là sự sống và sức mạnh Chúa ban để ta sống hạnh phúc đời này và đời sau.

83. Bí tích là gì?
Bí tích là dấu chỉ bên ngoài Chúa dùng để diễn tả và thông ban ơn bên trong cho loài người.

84. Có mấy Bí tích?
Có bảy Bí tích:

– Bí tích Rửa tội.
– Bí tích Thêm sức.
– Bí tích Giải tội.
– Bí tích Thánh Thể.
– Bí tích Xức dầu bệnh nhân.
– Bí tích Hôn phối.
– Bí tích Truyền Chức thánh.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG
Các Bí tích là phương thế hữu hiệu Chúa dùng để ban ơn cho loài người. Tôi siêng năng học hỏi giáo lý Bí tích để lãnh nhận sốt sắng và được nhiều ơn ích hơn.

V. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, không có ơn Chúa, con chẳng làm được điều gì đáng thưởng sau này. Xin Chúa giúp con kiên tâm học hỏi các Bí tích để xứng đáng lãnh nhận nhiều ơn Chúa hơn.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI