Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel

0
1199
Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel. Prayers to Saint Gabriel the Archangel.
Kinh cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.

Kinh cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel

Lạy ơn Đức Thánh Gabriel Tổng lãnh Thiên thần, xưa đã hiện xuống chào mừng Rất thánh Đồng trinh Maria rằng: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Chúng con xin Đức thánh Gabriel cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng đã chọn Đức thánh Gabriel Tổng lãnh Thiên thần truyền tin rất mầu nhiệm Đức Chúa Con ra đời chuộc tội cho cả loài người ta, thì chúng con xin Đức Chúa Trời thương đến chúng con là kẻ kính mừng Đức thánh Gabriel, cho được ăn mày ơn Người phù hộ cầu bầu cho chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


Kinh cầu cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel (Thiên thần truyền tin)

Lạy rất Thánh Gabriel, Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng con cầu xin Ngài hãy chuyển cầu cho chúng con tại ngôi báu của lòng từ bi Chúa. Như Ngài đã công bố cho Đức Maria về mầu nhiệm Nhập Thể, vậy cũng xin qua lời cầu nguyện của Ngài chúng con đón nhận được sức mạnh của đức tin và sự can đảm của tâm hồn, để từ đó thuận tìm đến với Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Ngài thông qua Chúa Kitô, Chúa chúng con. Nguyện cho chúng con được hát bài ca tụng Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc chúng con, cùng với các thiên thần và các thánh ở trên nước thiêng đàng bây giờ và mãi mãi. Amen.


English / tiếng Anh

Prayer to Saint Gabriel

O Blessed Archangel Gabriel, we beseech thee, do thou intercede for us at the throne of divine Mercy in our present necessities, that as thou didst announce to Mary the mystery of the Incarnation, so through thy prayers and patronage in heaven we may obtain the benefits of the same, and sing the praise of God forever in the land of the living. Amen.


Prayer to St. Gabriel, for Others

O loving messenger of the Incarnation, descend upon all those for whom I wish peace and happiness. Spread your wings over the cradles of the new-born babes, O thou who didst announce the coming of the Infant Jesus.

Give to the young a lily petal from the virginal scepter in your hand. Cause the Ave Maria to re-echo in all hearts that they may find grace and joy through Mary.

Finally, recall the sublime words spoken on the day of the Annunciation– “Nothing is impossible with God,” and repeat them in hours of trial–to all I love–that their confidence in Our Lord may be reanimated, when all human help fails. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI