300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót – nghe trực tuyến

0
138
Nghe audio mp3 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót LCTX trực tuyến, cha Long Giáo Điểm Tin Mừng, Nhà Bè (trích từ đài Lòng Chúa Thương Xót)..
Nghe 300 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa (LCTX) trực tuyến.
Đài 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, Cha Long Giáo Điểm Tin Mừng.
Trích từ đài/radio 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót.

Nghe radio MP3 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót online/trực tuyến.
Trình bày: Cha Giuse Trần Đình Long.
Danh sách bài giảng trích từ radio 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. (Cha Long khi tại Giáo Điểm Tin Mừng).

Anh/Chị/Em nhấn nút play ▶️ bên dưới để nghe.

Hướng dẫn sử dụng: trình phát khi hết bài sẽ tự động chuyển sang bài kế tiếp. Nghe lần lượt hoặc tùy ý nhấn/chạm cuộn xuống bên dưới danh sách bên dưới để chọn nghe bài giảng tùy ý từ 1-300. Và Anh/Chị/Em cũng hãy chia sẻ đến mọi người, để những Anh/Chị/Em của mình cũng được nghe.

Tổng số bài giảng 300/300

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI