Kinh ông Thánh Vincentê (Thánh Vinh Sơn)

0
2970
Kinh ông Thánh Vincente (Vinh Sơn), prayer to Saint Vincent Ferrer.

Kinh ông Thánh Vincente (Thánh Vinh Sơn)

Lạy ơn ông thánh Vincente là tông đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên thần mới về sách Khải Huyền, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng tôi.

Chúng tôi xin Người dủ thương nhận lời khiêm nhường chúng tôi cầu xin cùng Người, và làm cho những ơn Đức Chúa Trời đổ xuống trên mình chúng tôi cho nhiều. Chúng tôi xin Người nhân vì lửa sốt mến hằng đốt lòng Người mà làm cho Cha Cả muôn loài thương xót tha tội chúng tôi, và ban đức tin rất chắc chắn và lòng hằng vững vàng làm việc lành phúc đức cho đến cùng, để chúng tôi nên giáo hữu tốt lành sốt sắng, đáng ăn mày ơn Người bầu cử phù giúp chúng tôi.

Chúng tôi lại xin Người phù hộ chúng tôi phần xác cho khỏi những sự bệnh nạn, giữ ruộng vườn chúng tôi cho khỏi những mưa đá bão táp cùng trừ cất mọi sự gian nguy kẻo làm hại chúng tôi nữa. Chúng tôi được ơn Người phù hộ phần hồn phần xác như làm vậy, thì hằng sẽ giữ lòng sốt sắng kính mến Người, đoạn có ngày chúng tôi sẽ họp mặt với Người trên thiên đàng mà ngợi khen Đức Chúa Trời mãi mãi đời đời chẳng cùng. Amen.


English / Tiếng Anh

Prayer to Saint Vincent Ferrer

O Saint Vincent Ferrer, our guardian, because God our eternal Father has blessed you with an inexhaustible fountain of grace and blessing, we beg you to hear our prayers and to assist us with your powerful intercession which is even more effective now that you are in heaven than it was when you were on earth.

Full of confidence in your mercy and compassion, we kneel in prayer before you, and commend to your powerful intercession all our needs, those of our families, our friends, relatives, and especially

(mention your intention here)

Glorious Saint Vincent Ferrer, let not our hope and confidence in your protection be deceived. Intercede for us before the throne of God. Watch over our eternal welfare. If our trials and tribulations in this world multiply, may they serve to give us spiritual joy and happiness.

If God will only grant us the grace of ever increasing patience to the end that we may save our souls.

Amen.


Another prayer to Saint Vincent Ferrer

O my protector, St. Vincent Ferrer, as the eternal God has deposited in you an inexhaustible treasurer of grace and of supernatural virtues, hear my earnest petition, and help me with your intercession, more powerful now even than when you were on earth. Hence with blind confidence do I cast myself at your feet, there to place my requests for all those in whom I am concerned but more particularly for (special favor).

O glorious saint, let not my confidence in you be deceived. Present for me, to the Divine Majesty, your suppliant prayers and watch over my soul. Should sorrow and trials increase, so also will my rejoicing increase, and may my patience grow with each day, that I may thus save my soul. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI