Kinh dâng ngày của thiếu nhi

0
1713
Kinh dâng ngày của Thiếu nhi.
Kinh dâng ngày của Thiếu nhi.

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã cho con được sống đến sớm mai này. Con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mọi việc con làm và mọi người con gặp hôm nay. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống trong lòng con và trong lòng mọi người, để chúng con biết làm mọi việc theo Thánh ý Chúa Cha.Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, con quyết tâm nghe theo lời Chúa dạy và sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa sống ngày xưa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho con luôn biết cố gắng là người con ngoan của Cha trên trời. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI