Kinh bà Thánh Têresa thành Avila

0
321
Kinh bà Thánh Têrêsa thành Avila. Prayers of Saint Teresa of Ávila.

Kinh bà Thánh Têresa thành Avila

Lạy ơn bà thánh Têrêsa, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ở con đồng trinh đã dâng mình cho Đức Chúa Giêsu Kitô, hãy đến chịu lấy triều thiên Chúa trọng vô cùng đã sắm cho con đời đời. Chúng con xin bà thánh Têrêxa cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng hay ban mọi sự lành cho chúng con, xin vì công nghiệp bà thánh Têrêsa đồng trinh cho chúng con được bắt chước cùng vâng giữ những lời Người dạy dỗ chúng con về đàng nhân đức một ngày một hơn. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lời xin Chúa biến thời gian mất mát đã qua thành hữu dụng của Thánh Teresa thành Avila

Lạy Chúa! Cội nguồn của tất cả lòng thương xót!
Con xin xưng tụng quyền năng tối cao của Ngài.
Trong khi nhớ lại những năm tháng lãng phí đã qua, con tin rằng Ngài, lạy Thiên Chúa của con, có thể ngay lập tức biến những mất mát này thành lợi ích.

Dầu con tội lỗi yếu đuối, nhưng vẫn luôn tin rằng Ngài có thể làm tất cả mọi thứ.
Xin Chúa hãy khôi phục lại thời gian đã mất cho con, và ban cho con ân sủng của Ngài, cả hiện tại và tương lai, để con có thể xuất hiện trước mặt Ngài trong bộ “y phục lễ cưới.”
Amen.


English / Tiếng Anh

Saint Teresa’s guidance prayer

Lord, grant that I may always allow myself to be guided by You,
always follow Your plans,
and perfectly accomplish Your Holy Will.
Grant that in all things, great and small,
today and all the days of my life,
I may do whatever You require of me.
Help me respond to the slightest prompting of Your Grace,
so that I may be Your trustworthy instrument for Your honour.
May Your Will be done in time and in eternity by me,
in me, and through me. Amen.

Short prayer of Saint Teresa of Avila can calm our nerves

Let nothing disturb you,
Let nothing frighten you,
All things are passing away:
God never changes.
Patience obtains all things
Whoever has God lacks nothing;
God alone suffices. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI