Kinh của người Cha

0
425
Kinh của Người cha cầu nguyện cho gia đình và vợ con mình.
Kinh của Người cha cầu nguyện cho gia đình và vợ con mình.

Kinh cầu nguyện của người Cha

Lạy Chúa, Chúa cũng là người Cha như con. Chúa biết rằng, người Cha nào cũng muốn cho con cái mình được hạnh phúc. Xin cho con cái con thân thể cường tráng, trí khôn minh mẫn, phán đoán ngay thẳng, ý chí kiên cường, và ý thức trách nhiệm. Xin Chúa cất đi những dịp hiểm nghèo, khiến chúng dễ xa phạm tội làm mất lòng Chúa. Xin cho con biết chu toàn trách nhiệm của một người cha, một người chồng trong gia đình, biết mưu cầu hạnh phúc cho con cái, và cho
người bạn đường yêu quý của con. Xin cho mọi thành viên trong gia đình con, biết quý trọng giá trị những của cải hạnh phúc đời sau, hơn là của cải vật chất đời này. Amen.


English / Tiếng Anh

A Father’s Pray for His Wife and Children

Heavenly Father, I thank you for the gift of my family, for whom I now pray and upon whom I now ask you to shower your blessings. With Saint Joseph as my guide, may I always be ready to spend my life for them.

Bless my wife whom you have given to me as my spouse, sharing in your wondrous work of creation. May I see her as my equal and treat her with the love of Christ for his Church. May Mary be her guide and help her to find your peace and your grace.

Bless my children with your life and presence. May the example of your Son be the foundation upon which their lives are built, that the Gospel may always be their hope and support.

I ask you, Father, to protect and bless my family. Watch over it so that in the strength of your love its members may enjoy prosperity, possess the gift of your peace and, as the Church alive in this home, always bear witness to your glory in the world.

Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI