Kinh Bà Thánh Anna Là Mẹ Rất Thánh Đức Bà

0
1876
Kinh Bà Thánh Anna Là Mẹ Rất Thánh Đức Bà.
Kinh Bà Thánh Anna Là Mẹ Rất Thánh Đức Bà.

(Kinh này còn có tên khác là: kinh cầu cùng Thánh Anna)

Lạy ơn Bà thánh Anna, là Mẹ của Đức Nữ Trinh Maria, bà là sự sáng thiên hạ, vì sinh được con thanh sạch, sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi dòng vua Đavít, cùng những thánh tiên-tri, vì sinh ra Mẹ Chúa cả cao trọng vô cùng. Bà là đấng khiêm nhường đầy nhân đức, cho nên được Đức Chúa Trời ban cho chức rất cao trọng là bà của Chúa Kitô. Bà như cây tươi tốt sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức; bà như suối trong sạch làm cho người ta khỏi khát, bà như khóm văn côi gìn giữ hoa thơm. Vậy chúng con hết lòng trông cậy cùng chọn Bà làm quan thầy, xin thánh nhân rủ lòng thương dạy dỗ giúp đỡ chúng con cho khỏi chước ba thù, cùng coi sóc đoàn con mọn này đang ở chốn khách đày là nơi khổ ải; lại xin Bà hằng cầu bầu trước tòa Chúa trọng cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng con được mọi ơn phần hồn phần xác, đến khi qua khỏi đời này được về quê thật; và xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà Maria và thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.

Xem thêm: Kinh cầu ông Thánh Gioakim./


English / Bản tiếng Anh

Prayer to Saint Anne

Dear Saint Anne, I praise God and honour you for having been given the grace to be the mother of the Blessed Virgin Mary and grandmother of our Lord Jesus Christ. Many who have implored your help have felt the happy effects of your goodness and powerful intercession. Encouraged by this thought, I humbly implore you, O good Saint Anne, to hear my prayer and obtain for me my request.

(Silently mention your petition)

O loving Saint Anne, whose heart is ever full of human sympathy for those in trouble, pain or anxiety, have pity on me and grant me your favour as you have done for others in so many wonderful cases for the greater glory of God. Help me to know, love and follow Jesus by being a concerned citizen and an active member of His church and to reach heaven, there, to praise God with you forever and ever. Amen.


English (another version) / tiếng Anh

Prayer to Saint Anne

Good St. Anne, you were especially favored by God to be the mother of the most holy Virgin Mary, the Mother of our Savior. By your power with your most pure daughter and with her divine Son, kindly obtain for us the grace and the favor we now seek. Please secure for us also forgiveness of our past sins, the strength to perform faithfully our daily duties and the help we need to persevere in the love of Jesus and Mary. Amen.

Related article: Prayers to Saint Joachim./

Last update/Cập nhật lần cuối: 11/04/2023


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI