Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

0
509
Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh.

Nay chúng con xin hợp với các Ngài, và với Đức Trinh nữ Maria, là nữ vương các Thánh Tử Đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả. Xưa Chúa đã ban cho các Ngài được vững tin vào lời Chúa, và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội Thánh Việt Nam thu lươm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa, như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các Ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc, và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình. Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các Ngài, ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.


English / Tiếng Anh

Prayer to The Vietnamese Martyrs

O Vietnamese Martyrs, with the Grace of God, you had victoriously implanted the mustard seed of Faith that grew into the Church of Vietnam. Your courageous sacrifice had reserved your Heavenly rest. United with you, we offer our gratitudes and thanks to God and the Holy Mother, for all of your martyrdom and your lives that we now celebrate.

We beseech you, as your descendants, to follow your Faith in humility, charity and love. When we are in despair and danger, please aid and console us in fulfilling the Father’s Will and carry our crosses to Eternal Glory.
Amen.


Last update/ Cập nhật lần cuối: 07/05/2023


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI