Kinh bà Thánh Maria Mađalêna

0
467
Kinh cầu Thánh Maria Magđalêna. Prayer to Saint Mary Magdalene.
Kinh cầu Thánh Maria Magđalêna.

Kinh bà Thánh Maria Mađalêna

Lạy ơn Bà thánh Maria Mađalêna, xưa đã lấy bình thuốc thơm mà đi lau chân Chúa Giêsu cùng đổ nước mắt ra trên chân Người, và lấy tóc mình mà lau cùng lấy thuốc thơm mà xức. Chúng con xin Bà thánh Mađalêna cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng con xin Đức Chúa Trời nghe lời Bà thánh Mađalêna cầu cho chúng con, vì thuở xưa Đức Chúa Giêsu đã nghe lời Bà cầu xin mà làm cho ông thánh Lazarô chết bốn ngày được sống lại. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


English / Tiếng Anh

Prayer to Saint Mary Magdalene (Mary of Magdala)

Saint Mary Magdalene,
woman of many sins, who by conversion
became the beloved of Jesus,
thank you for your witness
that Jesus forgives
through the miracle of love.

You, who already possess eternal happiness
in His glorious presence,
please intercede for me, so that some day
I may share in the same everlasting joy.
Amen.


Saint Mary Magdalen was one of the few who remained with Jesus Christ during His agony on the Cross. She visited His tomb with two other women and found it empty. It was to her that our Lord first appeared after His Resurrection. He asked her to announce His Resurrection to the Apostles.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI