Kinh cầu Thánh Imelda

0
232
Kinh cầu bà Thánh Imelda.
Kinh cầu bà Thánh Imelda.

Kinh cầu bà thánh Imelda

Lạy ơn bà Thánh Imelda, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán rằng: Ở con đồng trinh đã dâng mình cho Đức Chúa Giêsu Kitô, hãy đến chịu lấy Triều thiên Chúa trọng vô cùng đã sắm cho con đời đời.

Chúng con xin bà Thánh Imelda cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa đã cho bà Thánh Imelda chịu lễ cách rất lạ lùng, và Linh hồn ra sốt mến quá, đã lìa bỏ xác mà lên Thiên đàng họp cùng Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin vì lời Người cầu cho chúng con được lòng sốt mến trong Linh hồn, mà chê bỏ những sự hèn hạ chúng con yêu mến để chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên, cho đến khi Linh hồn lìa xác được lên hưởng phúc đời đời, vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


English/ Tiếng Anh

Prayer to Blessed Imelda Lambertini

Lord Jesus Christ, You received into Heaven Blessed Imelda who loved You in the Eucharistic Banquet. By her prayers may we learn to approach Your holy table with that same fervent love and so fulfill our longing to be with You, who lives and reigns with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI