Kinh Thánh Gioan Phaolô II

0
262
Kinh Thánh Gioan Phaolô 2. Prayer to Saint John Paul II.
Kinh Thánh Gioan Phaolô 2.

Kinh Thánh Gioan Phaolô II

Ôi Thánh Gioan Phaolô II, từ cửa sổ thiên đường, xin ngài chúc lành cho chúng con! Xin ngài chúc lành cho Giáo Hội mà ngài từng yêu thương, phục vụ và hướng dẫn, từng can đảm dẫn đưa giáo hội theo những đường lối của thế gian để đem Chúa Giêsu đến với mọi người và đưa mọi người về với Chúa Giêsu. Xin ngài chúc lành cho giới trẻ, là những người mà ngài từng yêu quý. Xin giúp họ sống lại những ước mơ, xin giúp họ dám nhìn lên cao để tìm thấy ánh sáng chiếu soi những con đường sự sống ở trên trái đất này.

Xin ngài chúc lành cho các gia đình, cho từng gia đình! Ngài từng khuyến cáo chúng con về sự tấn công của Xa-tan đối với tia sáng linh thiêng quý giá và không thể thiếu mà Thiên Chúa đã thắp lên ở mặt đất. Ôi Thánh Gioan Phaolô, nhờ lời cầu khẩn của ngài, xin ngài gìn giữ gia đình và mọi sự sống đang nẩy nở từ gia đình.

Xin ngài cầu cho toàn thế giới vì nó vẫn đầy dẫy các vết tích của sự căng thẳng, chiến tranh và bất công. Ngài từng giải quyết chiến tranh bằng con đường đối thoại và gieo các hạt giống yêu thương: xin cầu cho chúng con để có thể trở nên những người gieo giống không mệt mỏi.

Ôi Thánh Gioan Phaolô, từ cửa sổ thiên đường, là nơi chúng con thấy ngài ở bên Đức Maria, xin đổ các ơn lành của Chúa xuống trên chúng con. Amen.


English / Tiếng Anh

Prayer to Saint John Paul II

Oh, St. John Paul, from the window of heaven, grant us your blessing! Bless the Church that you loved and served and guided, courageously leading her along the paths of the world in order to bring Jesus to everyone and everyone to Jesus. Bless the young, who were your great passion. Help them dream again, help them look up to the heavens again to find the light that illuminates the paths of life here on earth.

May you bless each and every family! You warned of Satan’s assault against this precious and indispensable divine spark that God lit on earth. St. John Paul, with your prayer, may you protect the family and every life that blossoms from the family.

Pray for the whole world, which is still marked by tensions, wars and injustice. You opposed war by invoking dialogue and planting the seeds of love: pray for us so that we may be tireless sowers of peace.

Oh St. John Paul, from heaven’s window, where we see you beside Mary, send God’s blessing down upon us all. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI