Kinh cầu xin cho được bình an

0
5136
Kinh cầu xin cho được bình an.
Kinh cầu xin cho được bình an.

Lạy Đức Chúa Trời xin ban Bình an trong đời chúng con vì ngoài Chúa ra chẳng ai cứu giúp bênh vực chúng con chúng con xin nhờ quyền phép Chúa cho được Bình an và cho đền đài Chúa được dư của lành.

Chúng con cầu xin cùng Đức Chúa Trời là Đấng hay ban lòng muốn thanh sạch trí luận ngay chính cùng sức làm việc công bằng xin dủ lòng thương ban cho chúng con được sự Bình an thế gian chẳng thể ban được Có Chúa che chở chúng con sẽ hưởng thời tiết thuận hoà khỏi lo sợ kẻ thù làm hại thì lòng chúng con mới dễ hướng về đàng lành mà giữ cho nên các điều Chúa răn dạy Bấy nhiêu sự chúng con xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Xem thêm: Kinh cầu xin bình an cho gia đình (qua lời cầu bầu của Mẹ Maria)./


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI