Lời cầu nguyện cùng Thiên Thần Bản Mệnh mỗi tối

0
426
Lời cầu nguyện cùng Thiên Thần bản mệnh mỗi tối. Good Night prayer for your Guardian Angel’s protection.
Lời cầu nguyện cùng Thiên Thần bản mệnh mỗi tối.

Lời cầu nguyện cùng Thiên Thần Bản Mệnh mỗi tối

Lạy Thiên Thần của Thiên Chúa, là Thiên Thần bản mệnh của con. Vì yêu thương con, Chúa gởi Ngài đến ở bên cạnh con. Xin Ngài luôn đồng hành bên con, để soi sáng, bảo vệ, và hướng dẫn con. Lạy Thiên Thần bản mệnh của con, xin gìn giữ con khỏi mọi hiểm nguy và dẫn con đi trên con đường thánh thiện. Amen.

Xem thêm: Kinh các Thiên Thần hộ thủ.


English / Tiếng Anh

Night prayer for your Guardian Angel’s protection

O God, who in your wonderful providence,
has been pleased to appoint your holy angels for our guardians:
Mercifully hear our prayer and grant we may rest secure under their protection,
and enjoy their fellowship in heaven for ever.
Through Christ our Lord.
Amen.

Good Night My Guardian Angel

Good night, my Guardian Angel,
The day has sped away;
Well spent or ill, its story
Is written down for aye.
And now, of God’s kind Providence,
Thou image pure and bright,
Watch o’er me while I’m sleeping—–
My Angel dear, good night!
Amen.

See more: Guardian Angel Prayer.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI