Kinh Lạy Cha

0
741
Kinh lạy Cha (Công giáo). Chúa Giêsu dạy Kinh Lạy Cha. Kinh thánh: Mátthêu (6, 9-13) & Luca (11, 2-4).
Kinh lạy Cha (Công giáo). Chúa Giêsu dạy Kinh Lạy Cha. Kinh thánh: Mátthêu (6, 9-13) & Luca (11, 2-4).

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


English / Bản tiếng Anh

Our Father prayer (The Lord’s Prayer)

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.


Latin / Tiếng Latinh

Pater Noster

Pater noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
Sicut in caelo et in terra
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo.
Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI