Kinh ông Thánh Rôcô

0
256
Kinh cầu ông Thánh Rôcô. Prayer to Saint Roch (Saint Rocco).

Kinh cầu ông Thánh Rôcô (1)

Lạy Thánh Rôcô vinh hiển, Chúng con nài xin Người cứu chúng con khỏi đòn roi trách phạt của Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Người, xin che chở phần xác chúng con khỏi những bệnh tật truyền nhiễm, và giữ gìn phần hồn chúng con khỏi lây nhiễm tội lỗi. Xin giúp chúng con có được môi trường lành mạnh, nhưng nhất là có được tâm hồn thanh sạch. Xin dạy chúng con biết dùng sức khỏe cho nên, biết bền lòng chịu đau khổ, cùng biết noi gương Người mà sống sám hối và thực thi bác ái, để một ngày kia chúng con được hưởng hạnh phúc mà Ngài đã được thưởng ban vì các nhân đức của Người. Amen.

Kinh cầu ông Thánh Rôcô: xin thoát khỏi ôn dịch truyền nhiễm

Lạy ông Thánh Rôcô là Đấng có lộc, bởi Thánh Cả đã đặng công trọng trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng con nương vì công nghiệp ấy chắc sẽ đặng cứu khỏi thần khí hay lây và đặng bình an vô sự. Xin ông Thánh Rôcô cầu cho chúng con, hầu cho chúng con thoát khỏi ôn dịch truyền nhiễm.

Lạy Chúa là Đấng đã sai Thiên Thần nuôi dưỡng Ông Thánh Rôcô và đã hứa cùng Người rằng: “Kẻ nào lấy lòng sốt sắng mà khẩn cầu ông Thánh Rôcô, thì chẳng hề mắc phải ôn dịch chút nào”.
Vậy chúng con xin nhờ lời ông Thánh Rôcô chuyển cầu cho chúng con, dám xin Chúa
vì công nghiệp Người, khẩn cứu chúng con hồn xác đều khỏi ôn dịch hiểm nghèo, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


English / Tiếng Anh

Prayer to Saint Roch (Saint Rocco, San Roque)

(Patron Saint of Plague & Disease)

Prayer to Saint Roch
O Blessed Saint Roch,
Patron of the sick,
Have pity on those
Who lie upon a bed of suffering.
Your power was so great
When you were in this world,
That by the sign of the Cross,
Many were healed of their diseases.
Now that you are in heaven,
Your power is not less,
Offer, then, to God
Our sighs and tears
And obtain for us that health we seek
Through Christ our Lord.
Amen.

(Repeat the following 3 times)
Saint Roch, pray for us,
That we may be preserved
From all diseases of body and soul.

O most merciful God, who through an angel promised Saint
Roch, that whoever would invoke his name should be
preserved from pestilence and contagious disease, grant that
through his intercession we may be preserved from all
dangers, both of soul and body, through Jesus Christ Our Lord. Amen.

Prayer to Saint Roch (2)

Patron Saint Against Epidemics

O Blessed St Roch, Patron of the sick,
have pity on those who lie upon a bed of suffering.
Your power was so great when you were in this world,
that by the sign of the Cross,
many were healed of their diseases.
Now that you are in heaven, your power is no less.
Offer to God our sighs and tears
and obtain for us the physical and spiritual
health we seek: (Share your request…)
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI