Kinh ăn năn thống hối

0
555
Kinh ăn năn thống hối.
Kinh ăn năn thống hối.

(Cầu cho các linh hồn đang hấp hối)

Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa dủ lòng Từ Bi Nhân Hậu hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần. Lạy Chúa Giêsu của con, xin dủ Lòng Từ Bi Nhân Hậu thương xót từng mỗi một linh hồn trong cơn hấp hối cho đến ngày tận thế, hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần.

Chúng con xin dâng lên Cha trên trời Máu Châu Báu và những Giọt Lệ Máu của Chúa Giêsu cho mỗi người trong cơn hấp hối cho đến ngày tận thế, và che phủ linh hồn ấy với Máu Qúy Báu và Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria cùng với những lệ máu của Người, để kẻ thù xảo trá không còn có thể nắm giữ họ nữa.

Lạy Thiên Chúa tốt lành và Nhân Hậu của con, Chúa đã cho con sinh ra trong thế gian này để chịu đau khổ cho Chúa và cho các kẻ tội lỗi. Xin Chúa nhận sự đau khổ của con cho sáng ngời Thánh Danh và Vinh Quang của Đức Chúa Cha, cho việc cứu độ của linh hồn con và linh hồn của các người cầu xin ơn này. Lạy Chúa, xin Chúa lắng nghe lời con kêu cầu vào Lòng Từ Bi Nhân Hậu của Chúa, sẽ lan tràn trên con, và trên tất cả mọi người trong thiên hạ.

Lạy Chúa Giêsu xin Chúa hãy đến ngự trong lòng con để an ủi các người buồn phiền, chữa lành các bệnh nhân, cứu vớt các kẻ hấp hối và làm nhẹ bớt các hình phạt cho các linh hồn được chúc lành nơi luyện ngục. Xin Chúa hãy đuổi ra xa con các tà thần xấu xa, các thiên thần phản loạn, và các linh hồn hay cám dỗ. Xin Chúa Thánh Thần cho ánh sáng của Chúa đến trong tâm hồn con và cho tất cả những ai cầu xin ơn này, đều được soi sáng bởi Ánh Sáng Thiên Chúa.

Lạy Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, là Tình Yêu cứu độ ở đời này, con sẽ được ơn tha thứ và đời sau sẽ được ơn sống lại.

Chúc tụng Chúa Giêsu (3 lần).
Nào ta tiến lên đi cùng Đức Mẹ Maria, Mẹ chúng ta và Thập Giá (3 lần).


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI