Bài 25: Đức Maria trong mầu nhiệm Hội Thánh

0
378
Giáo lý dự tòng công giáo. Bài 25: Đức Maria trong mầu nhiệm Hội Thánh.

Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị trên lớp.

ĐỨC MARIA TRONG MẦU NHIỆM HỘI THÁNH

I. LỜI CHÚA

“Đứng gần thập giá, có thân mẫu Đức Giêsu… khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh”. Kể từ giờ phút đó người môn đệ rước Bà về ở nhà mình.” (Ga 19,25-27)

II. TRÌNH BÀY

Thiên Chúa muốn cứu chuộc loài người qua con đường nhập thể. Theo kế hoạch này, Ngôi Hai phải sinh bởi người nữ. Đức Maria được chọn làm người nữ ấy.

1. Đức Maria được cứu độ
Mọi người được cứu độ nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu. Đức Maria cũng được cứu độ nhưng theo cách thế đặc biệt: trong khi mọi người mắc tội nguyên tổ, rồi mới được tha, thì Đức Maria được Chúa gìn giữ khỏi vướng tội ấy. Chúng ta gọi đó là đặc ân vô nhiễm nguyên tội.

2. Đức Maria tham gia vào việc cứu độ của Chúa Giêsu
Đức Maria đã tham gia việc cứu độ của Chúa Giêsu bằng nhiều hành động:

– Mẹ đón nhận ý Chúa trong biến cố Truyền tin (x. Lc 1,26-38).
– Mẹ cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ Chúa Giêsu tới tuổi trưởng thành (x. Lc 1,42; 2,5-7.40.51-52).
– Mẹ lắng nghe và thi hành Lời Chúa (x. Lc 2,51).
– Nhất là Mẹ đã hiệp thông với những đau khổ của Con Mẹ trên thập giá (x. Ga 19,25).

3. Đức Maria là một thành phần trổi vượt của Hội Thánh
Mẹ là Đấng đầy ơn phúc nhưng vẫn thuộc dòng dõi loài người và liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi (x. Hc.HT 53), nên Mẹ là thành phần của Hội Thánh. Điều này đem lại an ủi cho các tín hữu, vì như thế, Mẹ rất gần gũi chúng ta, thông cảm và có thể giúp đỡ chúng ta trong mọi sự.

Hơn nữa, Mẹ là thành phần trổi vượt trong Hội Thánh vì hai lý do:

  1. Sứ mệnh rất cao trọng của Mẹ: Mẹ được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng sáng lập và đầu Hội Thánh.
  2. Những nhân đức cao vời của Mẹ: Đức tin mạnh mẽ, Đức cậy vững vàng, Đức mến nồng nàn. Được tuyên xưng làm Nữ vương các thánh tông đồ, Nữ vương các thánh Tử đạo, Nữ vương các thánh Đồng trinh…

4. Đức Maria là Mẹ và là mẫu gương các tín hữu

  • Đức Maria đã cộng tác rất tích cực vào công trình của Chúa Cứu Thế để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Người thật là Mẹ chúng ta (x. Hc.HT 61).
  • Tuy Mẹ cao trọng như thế, nhưng đời sống Mẹ lại rất gần gũi chúng ta:
    • Mẹ gặp nhiều thử thách trong niềm tin; thế mà Mẹ vẫn một lòng trung thành với Chúa.
    • Mẹ gặp nhiều khó khăn trong đời sống thế mà gia đình Nazareth vẫn rạng ngời lòng yêu thương nhau, cần cù lao động.
  • Chúng ta cũng gặp nhiều khó nguy, thử thách phần hồn, phần xác. Những lúc ấy chúng ta hãy nhìn lên Mẹ để được sống, được vui, được cậy. Mẹ sẽ giúp ta, cầu bầu cho ta sống kiên vững như Mẹ.

Trong suốt cuộc sống, ta cần noi theo đức tin, đức cậy, đức mến của Mẹ: vâng theo ý Chúa, sống khiêm hạ phục vụ, suy gẫm Lời Chúa, cầu nguyện với Hội Thánh và cho Hội Thánh. Chúng ta cũng siêng năng lần hạt Mân côi và sốt sắng mừng lễ Mẹ.

III. BÀI HỌC
76. Đức Maria có cần được cứu độ không?
Đức Maria cũng cần được cứu độ như mọi người; nhưng cách thức Mẹ được cứu độ thì khác: Chúa gìn giữ Mẹ khỏi mắc tội tổ tông. Ta gọi đó là đặc ân Vô nhiễm nguyên tội.

77. Đức Maria đã cộng tác vào công việc cứu độ của Chúa Giêsu như thế nào?
Đức Maria đã hết lòng đón nhận ý định cứu độ của Thiên Chúa: cưu mang, sinh hạ Chúa Giêsu, nhất là đã chịu khổ cực để dự phần vào hy tế của Con mình.

78. Đức Maria có phải là thành phần của Hội Thánh không?
Đức Maria là thành phần của Hội Thánh vì Mẹ cũng được cứu độ nhờ công nghiệp Chúa Giêsu như các thành phần khác trong Hội Thánh. Hơn nữa, Mẹ là thành phần trổi vượt vì Mẹ được chọn làm Mẹ Chúa Cứu thế, Đấng là đầu Hội Thánh và vì các nhân đức cao vời của Mẹ.

79. Ta phải làm gì để tôn kính và yêu mến Mẹ Maria?
Ta phải noi theo đức tin, đức cậy, đức mến của Mẹ: vâng theo ý Chúa, sống khiêm hạ phục vụ, suy gẫm Lời Chúa. Chúng ta cũng siêng năng lần hạt Mân côi và sốt sắng mừng lễ Mẹ.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Đức Maria là thành phần trổi vượt trong Hội Thánh và là Mẹ tôi. Tôi đến với Mẹ để xin Mẹ giúp tôi sống xứng đáng làm con cái Hội Thánh.

V. CẦU NGUYỆN

(Sốt sắng đọc kinh Kính Mừng).


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI