Kinh Trông Cậy và các câu lạy

2
1294
Kinh trông cậy, tiếng việt và tiếng anh.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các câu Lạy

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực Thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con.
Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con.
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.


English / Bản tiếng Anh

“Sub Tuum Praesidium”

We fly to thy patronage, O holy Mother of God; despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

2 BÌNH LUẬN

 1. Tôi xin có một ý kiến nho nhỏ về kinh các câu lạy trong trang nhà của quý vị:

  Trong câu lạy thứ 2 : “lạy trái tim CỰC THÁNH cưc tịnh RẤT THÁNH Đức Bà Maria…”. Tôi thấy “Cực Thánh” nghĩa là “Rất Thánh”. Thành ra ta có 2 chữ “Rất Thánh” trong cùng một câu.

  Câu nguyên thủy vẫn dùng từ xưa đến nay là “cực thanh cực tịnh”. Không hiểu vì cớ gì lại sửa thành “cực Thánh cực tịnh” cho câu văn trở thành lủng củng.
  Vả lại, “cực thanh cực tịnh” đúng hơn là “cực thánh cực tịnh” vì “thanh-tịnh”; “thánh-thiện” là những cặp chữ đi với nhau.

  • Dạ, VNCG.net chân thành cảm tạ Anh/Chị Kim Nguyen đã góp ý, nội dung sai sót bên trên đã được biên tập sửa lại cho đúng. Xin Chúa chúc lành cho Anh/Chị và gia đình. Amen.
   Trân trọng. Micae.

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI