Kinh Trông Cậy và các câu lạy

0
689
Kinh trông cậy, tiếng việt và tiếng anh.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các câu Lạy 

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con.
Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.


Bản tiếng Anh của Kinh Trông Cậy.

“Sub Tuum Praesidium”

We fly to thy patronage, O holy Mother of God; despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI