Kinh lên đường

0
98
Kinh lên đường của Thánh Phanxico khi cầu nguyện trước Thánh giá nhà nguyện San Damiano trước khi nhận sứ mệnh xây dựng lại nhà thờ. Prayer of Saint Francis Assisi before the Crucifix.

Kinh lên đường

(Lời kinh của thánh Phanxicô Assisi trước thánh giá nhà thờ San Damianô trước khi nhận được sứ mệnh từ Chúa Giesu là xây lại nhà thờ)

Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, xin chiếu rọi ánh sáng vào cõi lòng tăm tối của con, xin ban cho con đức tin ngay chính, đức cậy vững bền, và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa, xin ban cho con sáng suốt và khôn ngoan, để con hiểu biết và mau mắn thi hành thánh ý thánh thiện và đích thực của Chúa. Amen.


Tiếng Anh / English

Prayer of Saint Francis Assisi before the Crucifix

Most High and Glorious God, bring light to the darkness of my heart. Give me right faith, certain hope, and perfect charity, insight, and wisdom, so I can always observe your holy and true command. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI