Giáo lý dự tòng Công giáo. Bài 9: Chúa Giêsu sinh ra.

Bài 09: Chúa Giêsu sinh ra

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843705-44100-2-dab12a70db5de.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Giáo lý Dự tòng Công giáo. Bài 8: Thiên Chúa chọn gọi các Ngôn sứ.

Bài 08: Thiên Chúa chọn gọi các Ngôn sứ

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843669-44100-2-d2beace12f428.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Giáo lý dự tòng Công giáo. Bài 7: Thiên Chúa thiết lập giao ước và ban lề luật.

Bài 07: Thiên Chúa thiết lập Giao Ước và ban lề...

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843667-44100-2-18d4124d919a.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Giáo lý dự tòng công giáo. Bài 6: Thiên Chúa chọn các tổ phụ và thành lập dân riêng.

Bài 06: Thiên Chúa chọn các Tổ phụ và lập dân...

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843735-44100-2-bf8f5a952dbe3.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Kinh dâng gia đình cho Trái Tim Mẹ Maria. Prayer of Consecration of a family to the Immaculate Heart of Mary.

Kinh dâng gia đình cho Trái Tim Mẹ

Kinh dâng gia đình cho Trái Tim Mẹ Maria (Kinh này đọc khi tôn vương Đức Mẹ) Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương...
Giáo lý dự tòng công giáo. Bài 5, loài người sa ngã, tội, lời hứa cứu độ.

Bài 05: Loài người sa ngã – Tội – Lời hứa...

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843665-44100-2-0e5965eff6e0d.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Giáo lý dự tòng Công giáo. Bài 4: Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật và loài người.

Bài 04: Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật và...

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843661-44100-2-4490065842d2a.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Giáo lý dự tòng Công giáo. Bài 3: Đón nhận lời Chúa.

Bài 3: Đón nhận lời Chúa

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843715-44100-2-80ac022e2b62f.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Giáo lý Dự tòng Công giáo. Bài 2: Thiên Chúa nói với loài người.

Bài 2: Thiên Chúa nói với loài người

https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2021-7-16/212843655-44100-2-ba041a9a15487.m4a Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị...
Kinh khiêm nhường. Humble prayer, prayers for humility.

Kinh khiêm nhường

Kinh khiêm nhường Lạy Chúa là Tình Yêu tối cao của con, con đây, con không là gì cả, không có gì là thiện, không có...