Kinh ông Thánh Phanxicô thành Assisi (Thánh Phanxicô Khó khăn).

Kinh ông Thánh Phanxicô Thành Assisi

Kinh ông Thánh Phanxicô thành Assisi (Thánh Phanxicô Khó khăn) Lạy Thánh Phanxicô Khó khăn, con của thương gia giàu có thành Assisi. Ngài đã...
Giáo lý hôn nhân công giáo, bài 10: Gia đình và Hội thánh.

Bài 10: Gia đình và Hội Thánh

GIA ĐÌNH VÀ HỘI THÁNH LỜI HƯỚNG DẪN. "Giữa những nghĩa vụ căn bản của gia đình Kitô giáo, có một nghĩa vụ có thể nói...
Giáo lý hôn nhân công giáo, bài 9: Kinh nguyện Gia đình.

Bài 9: Kinh nguyện Gia đình

KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH   LỜI HƯỚNG DẪN. "Ta ao ước và thiết tha hy vọng trong các gia đình có những buổi sum họp dành cho...
Giáo lý hôn nhân công giáo, bài 8: Gia đình và lời Chúa.

Bài 8: Gia đình và lời Chúa

GIA ĐÌNH VÀ LỜI CHÚA LỜI HƯỚNG DẪN. "Bởi vì gia đình Kitô hữu dự phần vào sự sống và sứ mệnh của Hội thánh, một...
Giáo lý hôn nhân công giáo, bài 7: Đôi bạn và các Bí tích.

Bài 7: Đôi bạn và các Bí tích

ĐÔI BẠN VÀ CÁC BÍ TÍCH   LỜI HƯỚNG DẪN “Các Bí tích có mục đích thánh hóa con người, xây dựng Thân thể Chúa Kitô và...
Kinh ông Thánh Mátthêu tông đồ, tác giả sách tin mừng theo Thánh Matthew. Prayers to Saint Matthew the Apostle the Evangelist.

Kinh ông Thánh Mátthêu

Kinh ông Thánh Mátthêu Kính lạy Thánh Mátthêu vinh hiển, ngài đã được gọi từ người thu thuế để trở nên người tông đồ nhiệt...
Giáo lý hôn nhân công giáo, bài 6: Lương tâm Công giáo và vấn đề điều hòa sinh sản.

Bài 6: Lương tâm Công giáo và vấn đề điều hòa...

LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO VÀ VẦN ĐỀ ĐIỀU HÒA SINH SẢN   LỜI HƯỚNG DẪN “Bổn phận sinh sản và giáo dục phải được coi là sứ...
Ngắm Rosa. (còn gọi là Kinh Rosa, Vãn Đức Bà Văn Côi, Phép ngắm Rosa Đức Bà).

Ngắm Rôsa

https://youtu.be/PbCiYjZrT3c Văn Côi thánh nguyệt tán tụng thi ca (còn gọi là Kinh Rosa, Vãn Đức Bà Văn Côi, Phép ngắm Rosa Đức Bà, Ngắm Mân Côi...
Giáo lý hôn nhân công giáo, bài 5: Luân lý tính dục.

Bài 5: Luân lý tính dục

LUÂN LÝ TÍNH DỤC LỜI HƯỚNG DẪN. “Tính dục cũng như khả năng sinh sản của con người, trổi vượt cách kỳ diệu hơn những gì...
Giáo lý hôn nhân công giáo, bài 4: Giáo dục con cái.

Bài 4: Giáo dục con cái

GIÁO DỤC CON CÁI   LỜI HƯỚNG DẪN  “Bổn phận giáo dục bắt nguồn từ trong ơn gọi đầu tiên của đôi bạn là dự phần vào...