Kinh lạy Nữ Vương.

Kinh lạy Nữ Vương

Kinh Lạy Nữ Vương Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ! chúng con,...
Kinh Tin Kính Công giáo. The Apostles' Creed. The Nicene Creed (The Nicene-Constantinopolitan Creed).

Kinh Tin Kính

Kinh Tin Kính Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu...
Kinh Tin, kinh Cậy, kinh Mến.

Kinh Tin – Kinh Cậy – Kinh Mến

Kinh Tin Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời...
Kinh ăn năn tội, tiếng Việt và tiếng Anh.

Kinh Ăn Năn Tội

Kinh ăn năn tội Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra...
Kinh Đức Chúa Thánh Thần (The Holy Spirit).

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Kinh Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần...

Kinh lạy Cha – kinh Kính Mừng – kinh Sáng danh

Kinh Lạy Cha – kinh Kính Mừng – kinh Sáng Danh Kinh Lạy Cha:  Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha...