Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân

0
500
Kinh cầu nguyện cho các bệnh nhân.
Kinh cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân

Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con lành bệnh. Lạy Chúa lời cầu xin này chính Chúa đã nghe không biết bao nhiêu lần, qua bao nhiêu thế hệ. Chúa đã từng chữa lành các bệnh nhân tin tưởng cầu xin, Chúa đã chấp nhận cho chính mình sự đau khổ và bệnh tật của chúng con, nhờ những thương tích trên thân thể Chúa mà chúng con được cứu rỗi. Lạy Chúa, con không xin Chúa chữa con tức khắc lành bệnh, nhưng xin Chúa ban cho con đủ nghị lực để vác Thánh Giá với Chúa. Con muốn dùng lời nguyện này để cầu xin Chúa, nếu được xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con, chớ gì ý muốn của Chúa được thể hiện. Xin Chúa ban cho con được can đảm đón nhận ý Chúa, trong niềm tin rằng, Chúa yêu con cũng như yêu các bệnh nhân khác. Con tin tưởng và cậy trông vào quyền năng và tình thương của Chúa. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức và dẫn đưa con trên con đường Thánh Giá và đau khổ đến nguồn vui Phục Sinh vinh quang trong nước Chúa. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI