Kinh cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân

Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con lành bệnh. Lạy Chúa lời cầu xin này chính...
Kinh cầu cho các Linh mục Công giáo.

Kinh cầu cho các Linh Mục

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục  Lạy Chúa Giêsu, là Linh Mục đời đời, Chúa đã dùng tay các vị Giám mục mà thông ban...
Kinh hãy nhớ.

Kinh Hãy Nhớ

Kinh Hãy Nhớ Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào...
Kinh vinh danh.

Kinh Vinh Danh

Kinh Vinh Danh  Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,...
Kinh lạy Nữ Vương.

Kinh lạy Nữ Vương

Kinh Lạy Nữ Vương Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ! chúng con,...
Kinh Tin Kính Công giáo. The Apostles' Creed. The Nicene Creed (The Nicene-Constantinopolitan Creed).

Kinh Tin Kính

Kinh Tin Kính Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu...
Kinh Tin, kinh Cậy, kinh Mến.

Kinh Tin – Kinh Cậy – Kinh Mến

Kinh Tin Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời...
Kinh ăn năn tội, tiếng Việt và tiếng Anh.

Kinh Ăn Năn Tội

Kinh ăn năn tội Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra...
Kinh Đức Chúa Thánh Thần (The Holy Spirit).

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Kinh Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần...

Kinh lạy Cha – kinh Kính Mừng – kinh Sáng danh

Kinh Lạy Cha – kinh Kính Mừng – kinh Sáng Danh Kinh Lạy Cha:  Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha...