Kinh sáng soi

0
1794
Kinh sáng soi
Kinh sáng soi

Kinh sáng soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.


English - bản tiếng Anh

Enlightenment Prayer

Please, Lord, enlighten us to know what to
do, and at the same time ask God to help
every business we do, from start to finish,
through your grace. Amen.

 


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI