Kinh Truyền Tin

0
1428
Kinh truyền tin (The Angelus prayer)
Kinh truyền tin (The Angelus prayer)

Kinh truyền tin

Người xướng: Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.
Người đáp: Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Đọc chung: Kính mừng Maria… Thánh Maria… (Kinh Kính Mừng)

Người xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời
Người đáp: Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.
Đọc chung: Kính mừng Maria… Thánh Maria… (Kinh Kính Mừng)

Người xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Người đáp: Và ở cùng chúng con.
Đọc chung: Kính mừng Maria… Thánh Maria… (Kinh Kính Mừng)

Người xướng: Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Người đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa
Đọc chung: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.


English / Bản tiếng Anh

The Angelus prayer

V. The Angel of the Lord declared unto Mary,
R. And she conceived of the Holy Spirit.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
our death. Amen.

V. Behold the handmaid of the Lord.
R. Be it done unto me according to Your Word.
Let us pray: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
our death. Amen.

V. And the Word was made flesh,
R. And dwelt among us.
Let us pray: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
our death. Amen.

V. Pray for us, O holy Mother of God.
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.
Let us pray: Pour forth, we beseech You, O Lord,
Your Grace into our hearts;
that as we have known the incarnation of Christ,
your Son by the message of an angel,
so by His passion and cross
we may be brought to the glory of His Resurrection.
Through the same Christ, our Lord.
Amen.

 


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI