Cách làm dấu Thánh Giá đơn và dấu Thánh Giá kép

0
1652
Cách làm dấu Thánh giá đạo Công giáo. / How to do the Sign of Cross (Catholic).
Ảnh: cách làm dấu Thánh Giá đơn.

Người Công giáo làm dấu Thánh Giá chính là lời tuyên xưng đức tin của họ, tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi (Ngôi Thứ Nhất là Chúa Cha – The Father, Ngôi Thứ Hai là Chúa Con (Chúa Giêsu) – The Son, và Ngôi Thứ Ba là Chúa Thánh Thần – The Holy Spirit), là dấu chỉ phân biệt những người có đạo Công giáo môn đệ của Chúa Giêsu và những người theo đạo khác.

Có 2 cách làm dấu Thánh Giá là: làm Dấu Thánh Giá đơn và Dấu Thánh Giá kép, chi tiết bên dưới.

Cách làm dấu Thánh giá (đạo Công giáo) / To do The Sign of Cross (Catholic)

1. Cách làm Dấu Thánh giá đơn

Tiếng Việt / Vietnamese
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

English / Tiếng Anh
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

 


2. Cách làm dấu Thánh giá kép

Tiếng Việt / Vietnamese
Lạy Chúa chúng con, vì dấu (+) Thánh giá, xin chữa (+) chúng con cho khỏi (+) kẻ thù. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

English / Tiếng Anh
By the sign of the cross deliver us from our enemies, O our God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Video source: (Shanel) Spanilla’s World. The FULL version of the Sign of the Cross.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI