Bội thu hay mất trắng.

Bội thu hay mất trắng?

BỘI THU HAY MẤT TRẮNG Chuyện ngụ ngôn "Lừa và Sói" kể rằng: Một hôm, lừa đang gặm cỏ, bỗng thấy sói phi nước đại...
Kinh ông Thánh Augustinô. Prayers to Saint Augustine.

Kinh ông Thánh Augustinô

Kinh ông Thánh Augustinô (Thánh Âu Tinh, Thánh Augustinô thành Hippo) Lạy ông thánh Augustinô, là đấng đã làm cho Hội thánh sáng ra, và phá...
Giáo lý hôn nhân công giáo, bài 3: Mục đích Hôn nhân Công giáo.

Bài 3: Mục đích Hôn nhân Công giáo

MỤC ĐÍCH HÔN NHÂN CÔNG GIÁO.   LỜI HƯỚNG DẪN “Hôn nhân và tình yêu vợ chồng, tự bản tính qui hướng về sự sinh sản và...
Giáo lý hôn nhân công giáo, bài 2: Đặc tính hôn nhân Công giáo.

Bài 2: Đặc tính Hôn nhân Công giáo

ĐẶC TÍNH HÔN NHÂN CÔNG GIÁO LỜI HƯỚNG DẪN “Bởi giao ước Hôn nhân, người nam và người nữ ‘không còn là hai nhưng là một...
Kinh ông Thánh Batôlômêô tông đồ. Prayers to Saint Bartholomew The Apostle.

Kinh ông Thánh Batôlômêô

Kinh ông Thánh Batôlômêô tông đồ Lạy Thánh Batôlômêô vinh hiển, Chúa Giêsu đã gọi ngài một người không có lòng gian trá, và Ngài...
Kinh Đức Mẹ Maria đồng trinh hồn xác lên trời. Kinh Đức Bà Maria hồn xác lên trời. Prayer to Our Lady, Assumed into Heaven.

Kinh Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời

Kinh Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời Lạy Đức Trinh Nữ MARIA, Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, nơi Mẹ, trong xác Mẹ và trong hồn Mẹ, hoàn tất...
Kinh ông Thánh Vincente (Vinh Sơn), prayer to Saint Vincent Ferrer.

Kinh ông Thánh Vincentê (Thánh Vinh Sơn)

Kinh ông Thánh Vincente (Thánh Vinh Sơn) Lạy ơn ông thánh Vincente là tông đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ,...
Kinh ông Thánh Lôrensô (Lô-ren-xô), prayer to Saint Lawrence of Rome.

Kinh ông Thánh Lôrensô

Kinh ông Thánh Lôrensô Chúng con lạy ơn ông Thánh Lorensô là đấng xưa đã làm nhiều phép lạ và làm cho kẻ tối mắt...
Giáo lý hội thánh Công giáo, giáo lý dự tòng, hôn nhân cho mọi người, trình bày cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

Giáo lý Công Giáo dành cho mọi người – Cha Khảm

Giáo lý dành cho mọi người. Trình bày: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Tổng số bài giảng: 39/39. MỤC LỤC 1. Mình là ai, mình từ đâu...
Giáo lý hôn nhân công giáo, bài 1: Hôn nhân Công giáo là một Bí tích.

Bài 1: Hôn nhân Công giáo là một Bí tích

HÔN NHÂN CÔNG GIÁO LÀ MỘT BÍ TÍCH LỜI HƯỚNG DẪN. “Thiên Chúa đã lập và ban những định luật riêng cho đời sống chung thân...