MỚI ĐĂNG TẢI

Lời kinh cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Prayers for healing.

Lời kinh cầu nguyện xin Chúa chữa lành

Lời cầu nguyện xin ơn chữa lành Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu , đã chịu khổ hình chết trên thập...
Kinh cầu với Đức Mẹ Sầu Bi.

Kinh cầu với Đức Mẹ Sầu Bi

Kinh cầu với Đức Mẹ Sầu Bi Lạy Mẹ Đồng Trinh Sầu Bi, Nữ vương các thánh tử đạo, Mẹ đã sầu bi đứng dưới...
Kinh lên đường của Thánh Phanxico khi cầu nguyện trước Thánh giá nhà nguyện San Damiano trước khi nhận sứ mệnh xây dựng lại nhà thờ. Prayer of Saint Francis Assisi before the Crucifix.

Kinh lên đường

Kinh lên đường (Lời kinh của thánh Phanxicô Assisi trước thánh giá nhà thờ San Damianô trước khi nhận được sứ mệnh từ Chúa Giesu...
Kinh Đức Mẹ Maria Núi Cúi, Thống Nhất, Đồng Nai.

Kinh Đức Mẹ Núi Cúi

Kinh Đức Mẹ Núi Cúi Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Núi Cúi, chúng con ca tụng Chúa đã ban cho Mẹ ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội,...
Kinh dâng gia đình đầu năm mới.

Kinh dâng Gia đình đầu năm mới

Kinh dâng Gia đình đầu năm mới Lạy Cha rất nhân từ, Trong những ngày đầu xuân, gia đình chúng con đến đây sấp mình trước tôn...
Kinh ông Thánh Gioan tông đồ tác giả sách Phúc Âm, người môn đệ được Chúa yêu mến. Prayer to Saint John the Apostle and Evangelist, the Beloved Disciple.

Kinh ông Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Phúc Âm

Kinh ông Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả Phúc Âm Lạy ông thánh Gioan tông đồ, xưa đã dựa đầu vào lòng Đức Chúa Giêsu...
Kinh ông Thánh Gioan Don Bosco. Prayer to Saint John Don Bosco.

Kinh ông Thánh Gioan Don Bosco

Kinh ông Thánh Gioan Don Bosco Lạy Thiên Chúa của Lòng thương xót, Chúa đã gọi Thánh Gioan Don Bosco là cha và là thầy...
Kinh ông Thánh Tôma tông đồ. Prayer to Saint Thomas the Apostle.

Kinh ông Thánh Tôma Tông Đồ

Kinh ông Thánh Tôma Tông Đồ Chúng con lạy ơn ông thánh Tôma, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Tôma bởi...
Kinh ông Thánh Isiđôrô. Prayer to Saint Isidore of Seville.

Kinh ông Thánh Isiđôrô

Kinh ông Thánh Isiđôrô Chúng con lạy ơn ông Thánh Isiđôrô là sự sáng Hội Thánh, là Thầy dạy dỗ những sự thật, mà có...
Kinh ông Thánh Inhaxio (Thánh Inaxu) - Tổ phụ dòng Tên. Prayer of Saint Inhaxio of Loyola.

Kinh ông Thánh Inhaxio

Ông Thánh Inhaxio (Thánh Inaxu) - Tổ phụ Dòng Tên Kinh ông Thánh Inhaxio (1) Lạy ơn ông thánh Inhaxio xưa đã đánh giặc vì Đạo...