Kinh cầu xin cho được bình an.

Kinh cầu xin cho được bình an

Lạy Đức Chúa Trời xin ban Bình an trong đời chúng con vì ngoài Chúa ra chẳng ai cứu giúp bênh vực chúng con...
Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành...
Kinh ông Thánh Giuse bầu cử.

Kinh ông thánh Giuse bầu cử

Lạy ơn ông thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van...
Kinh dâng Giáo xứ cho Thánh Tâm Chúa.

Kinh dâng Giáo Xứ cho thánh tâm Chúa

Lạy Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giê-su đầy thương xót, ngày Lễ Thánh Tâm, Đức Giám mục dâng Giáo Phận cho Trái Tim...
Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa.

Kinh Dâng Mình Cho Thánh Tâm Chúa

Lạy ơn trái tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiết được những ơn trái tim...
Kinh dâng mình cho Thánh Tâm.

Kinh Dâng Mình Cho Thánh Tâm

Con kính lạy Trái tim cực trọng Ðức Chúa Giêsu, đã tỏ ra lòng thương xót yêu dấu chúng con dường ấy, vì đã...
Kinh trông cậy, tiếng việt và tiếng anh.

Kinh Trông Cậy và các câu lạy

Kinh Trông Cậy Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan...
Kinh cám ơn.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà laị sinh...
Kinh phó dâng.

Kinh phó dâng

Kinh phó dâng (còn gọi là kinh phú dâng) Lạy Chúa con, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con....
Kinh vực sâu, tiếng Anh. Out of the Depths prayer, De Profúndis prayer.

Kinh vực sâu

Kinh vực sâu Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe...