Bài 12: Chúa Giêsu dạy ta về Chúa Ba Ngôi

0
113
Giáo lý dự tòng Công giáo. Bài 12: Chúa Giêsu dạy ta về Chúa Ba Ngôi.

Nghe audio bài giảng đi kèm. Xin lưu ý: nội dung audio không thể thay thế cho những giờ học thực tế của Anh/Chị trên lớp.

CHÚA GIÊSU DẠY TA VỀ CHÚA BA NGÔI

I. LỜI CHÚA

“Khi Đức Giêsu đã chịu Phép Rửa xong, vừa ở dưới nước lên thì tầng trời bỗng mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và chợt có tiếng từ trời phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3,16-17)

II. TRÌNH BÀY

Khi loan báo về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng dạy ta biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

1. Chúa Giêsu dạy về Chúa Cha

Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha của Người. Người hằng cầu khẩn Chúa Cha, tìm sống thánh ý Chúa Cha, chu toàn sứ mệnh Chúa Cha trao phó:

– “Lạy Cha là Chúa trời đất” (Mt 11,25).

– “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con…” (Ga 11,41).

– Tại vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu được, thì xin cho con khỏi uống chén đắng này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).

– Vì tuyên bố Thiên Chúa là Cha và xưng mình là Con, nên Chúa Giêsu bị kết án tử hình vì “đã nói phạm thượng” (x. Mt 26,13-64).

2. Chúa Giêsu dạy về Chúa Thánh Thần

Chúa Giêsu đã nhiều lần nói tới Chúa Thánh Thần, nhất là trong diễn từ chia ly:

– Người hứa sẽ gửi Thánh Thần của Người đến sau khi về bên Chúa Cha (x. Ga 13,17).

– Người gọi Thánh Thần là Đấng Bào chữa (x. Ga 14,16).

– Thánh Thần sẽ làm chứng cho Người và sẽ loan báo trước những gì sẽ xảy đến (x. Ga 16,13-14).

3. Chúa Giêsu dạy về chính mình Người

– Chúa Giêsu nói: “Ta và Cha là một” (Ga 10,30) nghĩa là Người là Thiên Chúa như Chúa Cha. Người được Chúa Cha sai đến trần gian cứu độ loài người. Người là khởi đầu và là cuối hết, nghĩa là Người có từ đời đời.

– Chúa Giêsu có quyền tha tội (x. Lc 5,24), một độc quyền của Thiên Chúa (x. Lc 5,21).

– Chúa Giêsu đã sống lại để chứng tỏ Người là Con Thiên Chúa, cũng là Thiên Chúa thật.

4. Ba Ngôi nhưng một Chúa

Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Qua lệnh truyền ấy, Chúa Giêsu muốn xác quyết: Cha, Con và Thánh Thần là một Thiên Chúa quyền phép và đầy yêu thương, Đấng ban đời sống siêu nhiên cho những ai tin và chịu Phép Rửa.

Như thế, chúng ta thấy: Cha là Thiên Chúa, Con là Thiên Chúa (vì có trước muôn đời như Cha), Thánh Thần là Thiên Chúa (vì cùng vĩnh cửu như Cha, cùng quyền phép như Cha, cùng bản tính như Cha). Cả Ba Ngôi cùng là Thiên Chúa, nhưng không phải là Ba Thiên Chúa mà là MỘT THIÊN CHÚA BA NGÔI. Đây là mầu nhiệm cao cả nhất trong Đạo, ta không thể hình dung được, huống chi là hiểu. Song ta tin thật như thế vì chính Chúa Giêsu đã dạy ta như vậy.

5. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi liên hệ với chúng ta

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là nguồn gốc phát sinh muôn vật, trong đó loài người được đặc biệt dự phần vào sự sống thần linh của Người. Hơn nữa, Thiên Chúa (Ngôi Cha) đã dựng nên vũ trụ cho loài người có nơi ăn chốn ở, có phương tiện sinh sống. Thiên Chúa (Ngôi Con) đã xuống thế, trả lại sự sống thần linh mà nguyên tổ đã đánh mất. Thiên Chúa (Ngôi Thánh Thần) tiếp tục tăng cường sức sống thần linh nơi các tín hữu.

Như thế, loài người phải hết lòng cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi nhất là phải năng tưởng nhớ Chúa Ba Ngôi ngự trong lòng ta như Đền thờ Người. Kinh Sáng danh và dấu Thánh giá giúp ta tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống hàng ngày.

III. BÀI HỌC

35. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi dạy ta điều gì?
Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi dạy ta biết có một Thiên Chúa mà Người có Ba Ngôi: Ngôi thứ Nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần.

36. Ta phải làm gì đối với Thiên Chúa Ba Ngôi?
Ta phải tin cậy kính mến, thờ lạy và biết ơn, nhất là phải năng tưởng nhớ Chúa Ba Ngôi ngự trong lòng ta như Đền thờ Người.

IV. THÁI ĐỘ SỐNG

Chúa Giêsu dạy cho tôi biết mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Mỗi khi đọc kinh Sáng danh, làm dấu Thánh giá là tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi kính cẩn làm dấu Thánh giá để tôn thờ Chúa Ba Ngôi.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi gợi lên trong trí óc con hình ảnh gia đình Ba Ngôi tràn đầy hạnh phúc. Xin cho con biết tạo cuộc sống ấm êm trong gia đình con, để gia đình con xứng đáng trở nên hình ảnh Ba Ngôi trên trời. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI