Kinh vực sâu

0
1321
Kinh vực sâu, tiếng Anh. Out of the Depths prayer, De Profúndis prayer.
Kinh vực sâu.

Kinh vực sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được?! Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.


English / Tiếng Anh

Out of the Depths prayer  (De Profúndis prayer)

Out of the depths I have cried unto Thee, O Lord; Lord, hear my voice.
Let Thine ears be attentive to the voice of my supplication.
If Thou, O Lord, shalt mark our iniquities: O Lord, who can abide it?
For with Thee there is mercy: and by reason of Thy law I have waited on Thee, O Lord.
My soul hath waited on His word: my soul hath hoped in the Lord.
From the morning watch even unto night: let Israel hope in the Lord.
For with the Lord there is mercy: and with Him is plenteous redemption.
And He shall redeem Israel from all his iniquities.

(Eternal rest or “Requiem aeternam”)
Eternal rest give to them, O Lord.
And let perpetual light shine upon them.
May they rest in peace.
Amen.

V/. Lord, hear my prayer.
R/. And let my cry come unto Thee.

Let us pray.
O God, the Creator and Redeemer of all the faithful; grant to the souls of Thy servants departed the remission of all their sins, that by our devout supplications they may obtain that pardon which they have always desired. Who livest and reignest world without end. Amen.

V/. Eternal rest give unto them, O Lord.
R/. And let perpetual light shine upon them.
V/. May they rest in peace.
R/. Amen.


Last update/Cập nhật lần cuối: 02/05/2023


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI