Kinh Tổng lãnh Thiên thần Micae

0
1266
Kinh Tổng lãnh Thiên thần Micae tiếng Việt và Tiếng Anh. Prayer to Saint Michael The Archangel.
Kinh Tổng lãnh Thiên thần Micae.

Kinh cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae,
xin giúp chúng con trong cơn giao chiến,
đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ.
Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó,
cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời
lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ,
đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn,
bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen.


English / Tiếng Anh

Prayer to St. Michael the Archangel

Saint Michael the Archangel,

defend us in battle.
Be our defense against the wickedness and snares of the Devil.
May God rebuke him, we humbly pray,
and do thou,
O Prince of the heavenly hosts,
by the power of God,
thrust into hell Satan,
and all the evil spirits,
who prowl about the world
seeking the ruin of souls. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI