Kinh loan báo Tin Mừng

0
188
Kinh loan báo Tin Mừng.

Kinh loan báo Tin Mừng

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài, Cha đã sai Con Một làm ngừi ở giữa chúng con. Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh để quy tụ tất cả nhân loại vào Nước Cha. Cha đã gởi Thánh Thần đến để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới biết yêu thương và hiệp nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Giờ đây, chúng con tạ ơn Cha vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con. Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Kitô trên con đường loan báo Tin mừng cho muôn dân nước.

Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ, biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho người nghèo khổ và bất hạnh và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang xin Cha làm cho chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng, hôm nay và mãi mãi. Amen.


Cách lần chuỗi hạt mân côi, đọc kinh mân côi

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI